עקרונות מנחים עבור ועד העובדות של ביה”ס

Monday 31 כMar, 2014

דברים אלו נכתבו ע”י נשות הועד בשביל להציג את התשתית העקרונית-חינוכית בעקבותיה אנו התאגדנו. טקסט זה הוקרא בפתיחת המו”מ בין נציגי/ות ועד העובדות ונציגי/ות ועד עמותת ההורים:

אנו סבורות כי לפי תפיסת העולם של החינוך הדמוקרטי נשות הצוות בבית-הספר הדמוקרטי מהוות את ליבת ייחודיותו של בית-הספר, מה שברצוננו לקדם כעקרון מכונן בהתנהלותו של בית-הספר, אותו אנו אוהבות ורואות בו  בית מקצועי ואידיאולוגי.

זאת על-ידי יצירת סביבת עבודה מכבדת ובטוחה, בה נשות הצוות מודעות למצופה מהן, מתוגמלות על עבודתן על פניה השונים ומתאפשרת להן שגרה בית-ספרית הנותנת מענה לצרכיהן. לצורך כך, אנו בעד חיזוק המימוש העצמי של אנשי הצוות תוך פניה לעסוק בקביעת נהלי ההעסקה ותנאי ההעסקה של העובדות והעובדים, כשלנגד עינינו עומדות עידוד ההתפתחות המקצועית של נשות הצוות, שמירה על נהלים אחידים בהעסקת נשות הצוות על בסיס שוויון ושקיפות בין נשות הצוות וביחס למצב הענף במשק.

בתוך כך, האופק אליו אנו מביטות והמנחה אותנו הוא קיומו של צוות חינוכי יציב שרואה בבית-הספר מקום אטרקטיבי, שרוכש את ניסיונו בבית הספר ושואף לטפח את בית-הספר ולעודד את צמיחתו באופן מתמשך לאורך השנים.

הוספת תגובה

התגובה