אודות ההתארגנות

Wednesday 19 כFeb, 2014

אנו, נשות הצוות בבית-הספר הדמוקרטי בקרית-אונו, רואות בבית-הספר האהוב עלינו בית אידיאולוגי ומקצועי. במרכז עשייתנו החינוכית מצוי ליווי התפתחותם של תלמידנו כשמנחים אותנו ערכים שביניהם אחריות, סולידריות ופלורליזם.

במסגרת התאגדות העובדות אנו פועלות ליצירת סביבת עבודה מכבדת ובטוחה ולמען חיזוק המימוש העצמי של נשות הצוות, מה שיקרין להבנתנו על האקלים הבית-ספרי כולו. בתוך כך, האופק אליו אנו מביטות והמנחה אותנו הוא קיומו של צוות חינוכי יציב שרואה בבית-הספר מקום אטרקטיבי, שרוכש את ניסיונו בבית הספר ושואף לטפח את בית-הספר ולעודד את צמיחתו באופן מתמשך לאורך השנים.

להערכתנו, התאגדות עובדים היא כלי חשוב ומשמעותי בחינוך הדמוקרטי, על מנת לייצר את הדיאלוג השוויוני בבית-הספר, ואנו רואות בתהליך זה מודל לאזרחות פעילה, שמהווה את הבסיס לחברה דמוקרטית, עבור תלמידינו היקרים.

הוספת תגובה

התגובה